Pożyczka z gwarantem

3 kroki do uzyskania pożyczki z gwarantem online

Pożyczka z gwarantem to produkt finansowy stworzony przede wszystkim z myślą o osobach zadłużonych, które nie mają zdolności kredytowej. Forma zabezpieczenia, jaką jest przejęcie odpowiedzialności za zobowiązanie przez poręczyciela to doskonałe rozwiązanie, które niesie korzyści zarówno firmie pożyczkowej, jak i samemu pożyczkobiorcy. Możliwość uzyskania tego zobowiązania przez internet jest kolejną jego zaletą.

1. Wybranie oferty dostosowanej do potrzeb i możliwości

Podejmując decyzję o wyborze konkretnej firmy pożyczkowej warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale również pozostałe warunki umowy. Choć obecnie oferty instytucji pozabankowych są regulowane przez prawo, a dokładniej tzw. ustawę antylichwiarską, której celem, jak wyjaśnia autor bloga Rekin Finansowy jest:

„wyeliminowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez część firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności”1,

to wciąż należy zachować ostrożność i przeanalizować wszystkie oferty choćby dla wybrania tej najatrakcyjniejszej.

2. Znalezienie gwaranta

To jeden z najtrudniejszych etapów starania się o uzyskanie dodatkowej gotówki. Z zostaniem gwarantem wiąże się spora odpowiedzialność, dlatego nie każdy zgodzi się na poświadczenie, mimo zapewnień pożyczkobiorcy o terminowej spłacie zobowiązania. Jeśli pojawia się problem w znalezieniu poręczyciela, warto zaproponować proszonej osobie jakąś formę zabezpieczenia, np. zastaw auta. Korzystną opcją dla gwaranta jest również umowa cywilna niż wekslowa.

3. Złożenie wniosku online o przyznanie pożyczki z gwarantem i oczekiwanie na decyzję

Możliwość otrzymania pożyczki z gwarantem online jest niezwykle wygodna i równie prosta, co w przypadku pozostałych produktów. Na stronie wybranej instytucji finansowej znajduje się wniosek do wypełnienia, w którym należy wskazać dane pożyczkobiorcy i poręczyciela. Jeśli stawiane wymagania zostaną spełnione zarówno przez gwaranta, jak i wnioskującego, decyzja z pewnością będzie pozytywna, a pieniądze jeszcze tego samego dnia znajdą się na rachunku bankowym.

1https://rekinfinansow.pl/ustawa-antylichwiarska/

kredyty gotówkowe z poręczycielem lub żyrantem

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – dlaczego banki wymagają posiadania gwaranta?

Coraz więcej instytucji bankowych i pozabankowych udziela zobowiązań osobom, które spłacają już kredyty gotówkowe z poręczycielem i pożyczki. Aby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie pożyczkobiorca musi mieć osobę, która złoży swój podpis i tym samym poręczy, że przejmie odpowiedzialność za spłacanie kredytu, gdy w wyniku różnych okoliczności pożyczkobiorca zaniecha regulowania rat w terminie.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – doskonała forma zabezpieczenia

Banki mogą poszerzyć swoją ofertę o kredyt gotówkowy za poręczeniem i tym samym dotrzeć do większego grona klientów, którzy ze względu na niskie dochody czy brak zdolności kredytowej nie były wcześniej brane pod uwagę. Radosław Gasza w publikacji Co warto wiedzieć na temat poręczenia długu1 wyjaśnia, że poręczenie:

„dla banku zmniejsza ryzyko utraty pożyczonych pieniędzy i zwiększa gwarancję zarobku”.

Instytucja oferująca kredyt gotówkowy z poręczycielem z gwarantem czerpie korzyści nie tylko ze zminimalizowania ryzyka zadłużenia swoich klientów, ale również z ilości podpisanych umów. Ten rodzaj zobowiązań otwiera furtkę osobom, które wcześniej nie miały możliwości uzyskania dodatkowych środków w formie kredytu.

Kiedy gwarant będzie zobowiązany do płacenia nie swojego kredytu?

Najczęściej spotykaną sytuacją jest zaprzestanie regulowania rat w terminie przez kredytobiorcę. Wynika to z:

 • pogorszenia sytuacji finansowej
 • utraty pracy
 • zaniedbania.

Poręczyciel będzie również obciążony, gdy kredytobiorca ogłosi upadłość konsumencką lub umrze. Wtedy wierzyciel będzie miał prawo zażądać spłaty zobowiązania przez poręczyciela.

Jak zostać gwarantem bezpiecznie?

Kredyt gotówkowy z poręczycielem to korzystne rozwiązanie dla banku i kredytobiorcy, jednak niezwykle ryzykowne dla gwaranta. Pomoc najbliższym w formie poręczenia podczas zaciągania zobowiązania musi być przemyślana. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim sytuację finansową kredytobiorcy i jego możliwości w spłacie kredytu. Przeanalizowanie wszystkich za i przeciw pozwoli zminimalizować ryzyko przejęcia odpowiedzialności za zobowiązanie innej osoby.

Duże odsetki

Zwrot kredytu bez odsetek – czy to możliwe?

Wiele osób ma problemy z niespłacanym kredytem. Często raty okazują się być zbyt wysokie a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania poza zasięgiem. Wówczas zaczynają się problemy i długi. Czasami jednak nadarza się okazja, by zwrot kredytu nastąpił bez odsetek, na ugodowych zasadach. Jak to wygląda od strony prawnej?

Pożyczka na raty dla zadłużonych online – spłata bez odsetek

Prawne aspekty każdej z umów nazwanych, odnoszących się do pożyczek na raty dla zadłużonych online gromadzi ustawa o kredycie konsumenckim. Jest to ustawa najważniejsza pod kątem zawierania kredytów i pożyczek z instytucjami pozabankowymi. W niektórych przypadkach spłata zadłużenia jest możliwa bez odsetek:

 1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki ust. 1, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a należności w przypadku opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i opłat za opóźnienie przekraczających maksymalne odsetki za opóźnienie i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. 
 2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
 3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
 1. pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
 2. dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Szanse na rozwiązanie umowy i zwrot tylko pożyczki

Warto podkreślić zatem, że szanse na uratowanie części gotówki są, zwłaszcza gdy firma, z którą podpisaliśmy umowę jest firmą nierzetelną. Warto jednak szukać dobrych i renomowanych firm, by pospisywać korzystne umowy na pożyczki na raty dla zadłużonych online i nie musieć szukać dodatkowych kruczków prawnych.

pożyczka i kredyt prorodzinne

Plusy i minusy pożyczki konsolidacyjnej dla zadłużonych.

Być może szukasz sposobu na spłatę długu wakacyjnego, pokrycie kosztów naprawy samochodu lub opłacenia ślubu. Pożyczka osobista może być szybkim źródłem gotówki, zazwyczaj bez wysokich stóp procentowych zaliczki na kartę bankową lub kartę kredytową, gdyż nie muszą być związane z kontem bankowym. Jakie plusy i minusy mają osobiste pożyczki pozabankowe?

Zalety pożyczek konsolidacyjnych dla zadłużonych

Kredyt prorodzinny dla zadłużonych, pożyczka osobista czy firmowa może być dobrym sposobem na konsolidację istniejącego zadłużenia, takiego jak zobowiązania z innych kredytów czy kart kredytowych. W zasadzie jest to tzw. refinansowanie. Dzięki temu każdy z klientów może być w stanie obniżyć miesięczną płatność i oprocentowanie danej pożyczki.

O pożyczki można również łatwiej się ubiegać w porównaniu z np. kredytem hipotecznym czy kredytem mieszkaniowym. Tutaj każdy konsument otrzymuje szybką decyzję odnośnie do tego czy ma pozytywną opinię wniosku kredytowego czy też nie. Jeśli tak jest – co jest kolejnym plusem – pieniądze pojawią się zazwyczaj na koncie bankowym w ciągu kilkunastu minut.

Jeśli potrzebujesz sposobu na opłacenie takich rzeczy, jak niespodziewana naprawa samochodu lub rachunek medyczny, a nawet sfinansowanie dużego wydatku, takiego jak ślub, pożyczka osobista często będzie miała niższą stopę procentową niż zaliczka karty kredytowej. To duże ułatwienie.

Wady pożyczek bez konta

Jeśli korzystasz z kredytu na konsolidację zadłużenia czy kredyt prorodzinny dla zadłużonych, musisz pamiętać, że możesz – źle wybierając – nie tylko nie spłaca

długu, ale jeszcze przenosi

go z jednego rodzaju długu na inny. Liczy się bardzo to, co wybierają konsumenci.

A jeśli zamienisz płacenie rachunków z konta kredytowanego za pomocą pożyczki tego rodzaju, zawsze istnieje możliwość obciążenia nowego zadłużenia kartami kredytowymi. Pożyczka osobista daje możliwość wykopania się z dziury. Ma również potencjał, aby stać się większą dziurą. Wszystko zależy od wyborów konsumentów.

Co można wrzucić w koszty firmy jednoosobowej?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej uprawnia do wrzucenia wielu wydatków w koszty. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ nie każdy wydatek, nawet jeśli będzie duży, uznany zostanie przez Urząd Skarbowy za właściwy.

Wrzucanie wydatków w koszty – korzyści

Większe wydatki to większe koszty, a to z kolei przekłada się na mniejszy podatek VAT. Choć przedsiębiorca musi wydawać duże sumy pieniędzy, jest to dla niego korzystne rozwiązanie. Każdy wydatek należy jednak odpowiednio udokumentować w formie faktury, rachunku, dowodu zapłaty czy też umowy. Wielu przedsiębiorców popełnia błąd wrzucając w koszty wszystkie poniesione wydatki. Urząd Skarbowy skrupulatne sprawdza, które z nich mogły przyczynić się do uzyskania przez firmę przychodów. Jeśli w drodze postępowania właściciel działalności nie udowodni, że wskazany koszt przyniósł lub przyniesie dochód, może spodziewać się nałożenia kary.

Jakie rzeczy można wrzucić w koszty firmy jednoosobowej?

Wydatki firmy, które można zaliczyć do kosztów dzielą się na typowe i nietypowe. Każdy z nich musi przyczynić się do zwiększenia przychodów firmie:

 • środki trwałe – to wydatki, które przedsiębiorca ponosi na początku działalności, a więc narzędzia, maszyny, komputery, sprzęty i inne przedmioty niezbędne do uruchomienia firmy
 • czynsz oraz rachunki za media i usług telekomunikacyjne
 • telefon komórkowy – jeśli wykaże, że telefon służbowy jest niezbędny w prowadzeniu działalności
 • oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, pakiet Office
 • wartości niematerialne – licencje, patenty, znaki towarowe
 • książki i prenumeraty pism branżowych
 • szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe
 • strona www, reklama, logotyp i wizytówki
 • wyjazdy służbowe, diety, noclegi
 • dojazdy do biura, w tym taksówka, środki transportu zbiorowego, motocykl, motorower, skuter, rower, samochód
 • outsourcing, a więc koszty usług księgowych i prawnych
 • opłaty skarbowe, związane z wykonywaniem czynności skarbowych, w tym, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń.

Kradzież samochodu-Co robić w tej sytuacji ?

Audi oraz BMW-Najczęściej kradzione samochody w Polsce.

Żadne auto nie jest zabezpieczone przed kradzieżą, jednak niektóre modele znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Według statystyk łupem złodziei stają się zarówno nowsze pojazdy, jak i starsze. Okazuje się, że w różnych regionach Polski złodzieje skupiają się na konkretnych rocznikach i modelach.

Auta japońskie i auta niemieckie

Zainteresowaniem złodziei cieszą się zarówno samochody japońskie, takie jak Mazda i Toyota, jak i niemieckie, w tym Audi, BMW i Volkswagen. Główną różnicą w kradzionych samochodach jest ich rocznik odpowiadający określonym miastom w Polsce. W Warszawie, Krakowie czy Szczecinie wybierane są nowsze modele,  natomiast w mniejszych miejscowościach, takich jak Poznań czy Łódź na pierwszych miejscach listy skradzionych samochodów znajdują się samochody kilku a nawet kilkunastoletnie o mniejszej wartości. Zasadnicza różnica między tymi autami ma miejsce w celach, jakie przyświecają złodziejowi. Nowsze auta sprzedawane są w całości rzadziej w kraju, a częściej na wschodzie, natomiast starsze złodzieje rozkręcają i sprzedają części, na które jest bardzo duży popyt.

Czy auta z roku na rok stają się coraz bardziej bezpieczne?

Nowsze auta posiadają bardziej rozwinięte systemy zabezpieczeń, jednak to nie chroni ich przed kradzieżą. Postęp technologiczny obejmuje również techniki i narzędzia, jakimi posługują się złodzieje, dlatego większość pojazdów nie stanowi dla nich wyzwania. Dobrą wiadomością jest jednak to, że liczba skradzionych samochodów z roku na rok spada i obecnie kształtuje się na ponad 10 tys. Dla porównania – w roku 2013 było to niemal 15 tys. pojazdów. Spadająca liczba kradzieży związana jest przede wszystkim z coraz lepszą znajomością technik, jakimi posługują się złodzieje, pór dnia, w których najczęściej kradzieże są dokonywane, a także większej odpowiedzialności społeczeństwa. Podejrzane zachowanie w pobliżu samochodu jest szybko zgłaszane, dzięki czemu policja może niemal od razu zareagować.

Kalendarz świąt i dni wolnych w 2019 roku

Ilość świąt, dzięki którym pracownik ma dzień wolny od pracy jest niezmienny i wynosi 13 dni. Wszystkie regulacje dotyczące zarówno ilości dni, jak i szczegółów związanych z tym, jakie prawa ma pracownik, kiedy święto przypadnie w dzień wolny sprecyzowane są w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy oraz w jej późniejszych zmianach (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

Święto a dzień wolny od pracy

Święta przypadają w różne dni tygodnia, co oznacza, że niekiedy również i weekend. Jeszcze kilka lat temu nie miało to znaczenia dla pracowników, ponieważ święto wypadające w dzień wolny nie obniżało czasu pracy o 8 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy, co było z dużą korzyścią dla pracodawców. Zmiany nastąpiły 2 października 2012 roku, kidy Trybunał Konstytucyjny zauważył niezgodę między dwoma artykułami ustawy 1. Konstytucji RP, a mianowicie 130.21 i 32. Zmiany weszły już 8 października tego samego roku, dzięki czemu „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy

W roku 2019 trzy święta z trzynastu przypadają w sobotę lub w niedzielę. Pracodawcy są zobowiązani oddać te dni w tygodniu osobom, które przepracowują od poniedziałku do piątku 40 godzin.

 • 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (niedziele) – Trzech Króli
 • 21 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 22 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 9 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • 20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie (dzień pierwszy)
 • 26 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (dzień drugi).

Sylwester – ile wydadzą Polacy?

Spędzenie Sylwestra i Nowego Roku w wyjątkowym miejscu lub na hucznej zabawie dla wielu Polaków jest bardzo ważne. W związku z tym planują spore wydatki, które pokryją nie tylko imprezę, ale również wyjazdy zagranicę. Wysokość kwot przeznaczona na ten cel zależna jest od wielu czynników, takich jak ilość mieszkańców w miejscu zamieszkania, wiek, zarobki oraz status społeczny.

Kto wyda najwięcej?

Według badań przeprowadzonych przez Fundację Kronenberga około 500 złotych wydadzą osoby około 30stki. Zdecydowanie mniej na ten cel, bo około 100 złotych wydadzą osoby starsze. Około 250 złotych na spędzenie Sylwestra przeznaczą młodzi w wieku od 18 roku życia wzwyż. Kwoty te przeznaczone są przede wszystkim na bale sylwestrowe oraz domówki. Najwięcej pieniędzy idzie zatem na alkohol oraz jedzenie.

Wyjazdy zagranicę

Poza granice kraju zamierza wyjechać aż 1/3 badanych. Grupa dzieli się na dwa kierunki podróży, które są najczęściej wybierane. Pierwsza wskazuje kraje ciepłe i słoneczne, takie jak Emiraty Arabskie, Kuba czy Tajlandia. Koszty takiego wyjazdu z roku na rok stają się coraz większe, a w związku z tym terminem zdecydowanie przewyższają sumę potrzebną na wyjazd podczas świąt. Szacunkowo na jedną osobę będzie trzeba przeznaczyć nie mniej niż 2000 złotych. Jest to absolutne minimum, ponieważ może ona sięgać kilku tysięcy. Całkowity koszt zależny jest od miejsca pobytu, standardu pokoju lub apartamentu oraz dodatkowych rozrywek. Druga część tej grupy stanowiąca około 15 proc. wskazuje miejsca idealne dla narciarzy. Są to między innymi Włochy, Austria i Szwajcaria.

Sylwester w Polsce też nie należy do tanich

Osoby, które będą chciały spędzić Sylwestra w górach lub nad morzem przeznaczą na ten cel około 600 złotych za osobę. Niewielki procent badanych deklaruje, że zamierza skorzystać z luksusowego, a co za tym idzie droższego zakwaterowania, którego koszt będzie wynosił około 1000 złotych za jedną noc dla dwóch osób. Jeżeli mamy akurat problem z płynnością finansową to niestety powstaje dość poważny problem, dlatego usługi takich firm jak https://salvusmoney.pl/ są zawsze w bardzo pożądane. Na zabawy sylwestrowe Polacy przeznaczą około 250-500 złotych.

Święta – ile wydadzą Polacy?

Barometr Providenta wskazuje, że w roku 2018 Polacy zdecydowana większość Polaków nie planuje wydawać dużych kwot na wyprawienie uczty świątecznej oraz sfinansowanie prezentów dla bliskich. Rozsądne podejście wiąże się z coraz większą świadomością finansową oraz planowaniem budżetu. Wiele osób przygotowuje się do świąt wcześniej poprzez gromadzenie oszczędności. Duża grupa zamierza pokryć wydatki bez korzystania z funduszy zgromadzonych w ramach zabezpieczenia finansowego.

Pożyczka na dowód dla zadłużony, kredyt na święta

Kto wyda najwięcej?

Badania wskazują, że najwięcej planują wydać osoby młode, nieplanujące domowego budżetu, mieszkające w gospodarstwach jedno lub dwuosobowych, bezdzietni. Kwoty, które deklarują przewyższają 1000 złotych. Dla porównania osoby zamożne, na wysokich stanowiskach, gromadzące oszczędności i planujące finanse nie zamierzają w tym roku przekroczyć progu 1000 złotych. Natomiast średnia kwota przeznaczona przez Polaków na święta to 719 złotych. Średnio 554 złote zamierzają wydać osoby starsze, a osoby w wieku od 40 do 59 lat planują święta warte średnio 812 złotych.

Prezenty pod choinką

Na podarunki oczekuje aż 79 proc. ankietowanych, czyli o 3 proc. więcej niż w zeszłym roku. 27 proc. kobiet chciałoby otrzymać kosmetyki, co piąty badany oczekuje pod choinką odzieży, a co czwarty mężczyzna chciałby zostać obdarowany sprzętem elektronicznym. Zaledwie 6 proc. badanych wskazuje jak prezent dla siebie książki i tylko 4 proc. chce otrzymać płytę z muzyką.

Produkty spożywcze

Tylko 7 proc. badanych deklaruje, że nie zwraca uwagi na ceny produktów w sklepach i zamierza kupować również te z najwyższej półki, natomiast aż 50 proc. zamierza kupić wszystkie potrzebne produkty wybierając tańsze zamienniki. W roku 2018, podobnie jak w dwóch poprzednich, Polacy zamierzają rozsądnie podejść do wydatków związanych z przygotowaniem Świąt Bożego Narodzenia. 47 proc. ankietowanych zapewnia, że nie zamierza wykorzystywać na ten cel gromadzonych oszczędności, a aż 70 proc. deklaruje, że sfinansuje święta ze swoich bieżących dochodów.