pożyczka pozabankowa dla zadłużonych

Pożyczka pozabankowa dla zadłużonych– na jakich zasadach są przyznawane?

Bazy są cennym i wiarygodnym źródłem oceny zdolności klienta. Zapisywane są w nich wszystkie informacje dotyczące zobowiązań płatnika – wiele z nich gromadzi odnotowuje nie tylko zaległości w spłacie, ale również płatności regulowane w terminie. Negatywna historia nie jest przeszkodą w uzyskaniu zobowiązania w firmie pożyczkowej i niestety pożyczka pozabankowa dla zadłużonych nie zostanie nam dana. Wiele instytucji decyduje się zrezygnować z posiłkowania się informacjami dostępnymi w bazach na rzecz wygodniejszego dla klientów oświadczenia o dochodach.

3 rodzaje pożyczek pozabankowych bez baz

  • Krótkoterminowa pożyczka pozabankowa bez baz – przyznawana najczęściej na kwoty do 2000 zł na okres 60 dni. Nie wymaga zaświadczeń od pracodawcy, wystarczy dowód i oświadczenie o dochodach. To najszybszy produkt finansowy firm pożyczkowych, który przekazywany jest na rachunek bankowy nawet w ciągu kilkudziesięciu minut.
  • Pożyczka ratalna – przyznawana również na dowód i oświadczenie pożyczka pozabankowa dla zadłużonych bez baz ma wygodne do spłacania raty – najczęściej na 12 miesięcy, maksymalna kwota to 5000 zł.
  • Pożyczka długoterminowa – wymaga poręczyciela, który potwierdzi solidność wnioskującego, a w przypadku jej braku, przejmie obowiązek spłacania pożyczki. Takie zabezpieczenie jest stosowane w przypadku pożyczek na duże kwoty – najczęściej od 10 000 zł i wyżej, na okres kilkudziesięciu miesięcy.

Oświadczenie – sposób oceny zdolności klienta zgodny z prawem

Sprawdzanie baz nie jest jedynym sposobem na ocenę ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania, której dokonać musi każda instytucja finansowa. Art. 9.2 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.

trudnych kredytów dla zadłużonych

Trudne kredyty dla zadłużonych. PORADNIK

Zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia. Brak zdolności kredytowej uniemożliwia uzyskanie zobowiązania wyłącznie w bankach, natomiast wiele firm pożyczkowych przygotowuje oferty specjalnie dla tych, którzy doświadczyli problemów wpływających niekorzystnie na ich sytuację finansową. Mimo wymagań dostosowanych do możliwości osób zadłużonych, w niektórych sytuacjach uzyskanie zobowiązania nawet w firmie pożyczkowej bywa utrudnione i bardziej skomplikowanie.

Zasady przyznawania trudnych kredytów dla zadłużonych

Trudna sytuacja wnioskującego związana jest nie tylko z negatywną historią kredytową lub niską zdolnością. Najczęściej wpływ na nią mają również duże zaległości ze spłatą zobowiązań oraz brak dochodów. Nie jest jednak tak, że osoba w takiej sytuacji nie ma żadnych możliwości uzyskania gotówki. Niektóre firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu wyłącznie takich zobowiązań. Wnioskujący musi spełnić dwa najważniejsze kryteria: posiadać dochody umożliwiające spłacanie zobowiązania oraz znaleźć osobę, która zgodzi się zostać poręczycielem i w przypadku niesolidności kredytobiorcy przejmie obowiązek spłacania kredytu1.

Kto może zostać poręczycielem?

  • Osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 75 lat. Najczęściej jednak firmy pożyczkowe wymagają, by poręczyciel miał nie mniej niż 25 lat. W ich opinii taki gwarant jest lepszym, pewniejszym zabezpieczeniem na wypadek niespłacania zobowiązania.
  • Poręczyciel musi mieszkać na terenie Polski.
  • Wymaga się, by posiadał nieruchomość na własność lub wysoką zdolność kredytową. Warunkiem uzyskania trudnego kredytu dla zadłużonych w przypadku niektórych firm jest spełnienie obu tych wymogów.
  • Poręczyciel nie może być w stanie upadłości konsumenckiej ani nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.
  • Gwarantem nie musi być osoba z rodziny. Wystarczy, że będzie znał wnioskującego osobiście i spełniał wyżej wymienione warunki.