trudnych kredytów dla zadłużonych

Trudne kredyty dla zadłużonych. PORADNIK

Zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia. Brak zdolności kredytowej uniemożliwia uzyskanie zobowiązania wyłącznie w bankach, natomiast wiele firm pożyczkowych przygotowuje oferty specjalnie dla tych, którzy doświadczyli problemów wpływających niekorzystnie na ich sytuację finansową. Mimo wymagań dostosowanych do możliwości osób zadłużonych, w niektórych sytuacjach uzyskanie zobowiązania nawet w firmie pożyczkowej bywa utrudnione i bardziej skomplikowanie.

Zasady przyznawania trudnych kredytów dla zadłużonych

Trudna sytuacja wnioskującego związana jest nie tylko z negatywną historią kredytową lub niską zdolnością. Najczęściej wpływ na nią mają również duże zaległości ze spłatą zobowiązań oraz brak dochodów. Nie jest jednak tak, że osoba w takiej sytuacji nie ma żadnych możliwości uzyskania gotówki. Niektóre firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu wyłącznie takich zobowiązań. Wnioskujący musi spełnić dwa najważniejsze kryteria: posiadać dochody umożliwiające spłacanie zobowiązania oraz znaleźć osobę, która zgodzi się zostać poręczycielem i w przypadku niesolidności kredytobiorcy przejmie obowiązek spłacania kredytu1.

Kto może zostać poręczycielem?

  • Osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 75 lat. Najczęściej jednak firmy pożyczkowe wymagają, by poręczyciel miał nie mniej niż 25 lat. W ich opinii taki gwarant jest lepszym, pewniejszym zabezpieczeniem na wypadek niespłacania zobowiązania.
  • Poręczyciel musi mieszkać na terenie Polski.
  • Wymaga się, by posiadał nieruchomość na własność lub wysoką zdolność kredytową. Warunkiem uzyskania trudnego kredytu dla zadłużonych w przypadku niektórych firm jest spełnienie obu tych wymogów.
  • Poręczyciel nie może być w stanie upadłości konsumenckiej ani nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.
  • Gwarantem nie musi być osoba z rodziny. Wystarczy, że będzie znał wnioskującego osobiście i spełniał wyżej wymienione warunki.