3 kroki do uzyskania pożyczki z gwarantem online

Pożyczka z gwarantem to produkt finansowy stworzony przede wszystkim z myślą o osobach zadłużonych, które nie mają zdolności kredytowej. Forma zabezpieczenia, jaką jest przejęcie odpowiedzialności za zobowiązanie przez poręczyciela to doskonałe rozwiązanie, które niesie korzyści zarówno firmie pożyczkowej, jak i samemu pożyczkobiorcy. Możliwość uzyskania tego zobowiązania przez internet jest kolejną jego zaletą.

1. Wybranie oferty dostosowanej do potrzeb i możliwości

Podejmując decyzję o wyborze konkretnej firmy pożyczkowej warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale również pozostałe warunki umowy. Choć obecnie oferty instytucji pozabankowych są regulowane przez prawo, a dokładniej tzw. ustawę antylichwiarską, której celem, jak wyjaśnia autor bloga Rekin Finansowy jest:

„wyeliminowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez część firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności”1,

to wciąż należy zachować ostrożność i przeanalizować wszystkie oferty choćby dla wybrania tej najatrakcyjniejszej.

2. Znalezienie gwaranta

To jeden z najtrudniejszych etapów starania się o uzyskanie dodatkowej gotówki. Z zostaniem gwarantem wiąże się spora odpowiedzialność, dlatego nie każdy zgodzi się na poświadczenie, mimo zapewnień pożyczkobiorcy o terminowej spłacie zobowiązania. Jeśli pojawia się problem w znalezieniu poręczyciela, warto zaproponować proszonej osobie jakąś formę zabezpieczenia, np. zastaw auta. Korzystną opcją dla gwaranta jest również umowa cywilna niż wekslowa.

3. Złożenie wniosku online o przyznanie pożyczki z gwarantem i oczekiwanie na decyzję

Możliwość otrzymania pożyczki z gwarantem online jest niezwykle wygodna i równie prosta, co w przypadku pozostałych produktów. Na stronie wybranej instytucji finansowej znajduje się wniosek do wypełnienia, w którym należy wskazać dane pożyczkobiorcy i poręczyciela. Jeśli stawiane wymagania zostaną spełnione zarówno przez gwaranta, jak i wnioskującego, decyzja z pewnością będzie pozytywna, a pieniądze jeszcze tego samego dnia znajdą się na rachunku bankowym.

1https://rekinfinansow.pl/ustawa-antylichwiarska/