pożyczka pozabankowa dla zadłużonych

Pożyczka pozabankowa dla zadłużonych– na jakich zasadach są przyznawane?

Bazy są cennym i wiarygodnym źródłem oceny zdolności klienta. Zapisywane są w nich wszystkie informacje dotyczące zobowiązań płatnika – wiele z nich gromadzi odnotowuje nie tylko zaległości w spłacie, ale również płatności regulowane w terminie. Negatywna historia nie jest przeszkodą w uzyskaniu zobowiązania w firmie pożyczkowej i niestety pożyczka pozabankowa dla zadłużonych nie zostanie nam dana. Wiele instytucji decyduje się zrezygnować z posiłkowania się informacjami dostępnymi w bazach na rzecz wygodniejszego dla klientów oświadczenia o dochodach.

3 rodzaje pożyczek pozabankowych bez baz

 • Krótkoterminowa pożyczka pozabankowa bez baz – przyznawana najczęściej na kwoty do 2000 zł na okres 60 dni. Nie wymaga zaświadczeń od pracodawcy, wystarczy dowód i oświadczenie o dochodach. To najszybszy produkt finansowy firm pożyczkowych, który przekazywany jest na rachunek bankowy nawet w ciągu kilkudziesięciu minut.
 • Pożyczka ratalna – przyznawana również na dowód i oświadczenie pożyczka pozabankowa dla zadłużonych bez baz ma wygodne do spłacania raty – najczęściej na 12 miesięcy, maksymalna kwota to 5000 zł.
 • Pożyczka długoterminowa – wymaga poręczyciela, który potwierdzi solidność wnioskującego, a w przypadku jej braku, przejmie obowiązek spłacania pożyczki. Takie zabezpieczenie jest stosowane w przypadku pożyczek na duże kwoty – najczęściej od 10 000 zł i wyżej, na okres kilkudziesięciu miesięcy.

Oświadczenie – sposób oceny zdolności klienta zgodny z prawem

Sprawdzanie baz nie jest jedynym sposobem na ocenę ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania, której dokonać musi każda instytucja finansowa. Art. 9.2 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.

trudnych kredytów dla zadłużonych

Trudne kredyty dla zadłużonych. PORADNIK

Zadłużenie nie jest sytuacją bez wyjścia. Brak zdolności kredytowej uniemożliwia uzyskanie zobowiązania wyłącznie w bankach, natomiast wiele firm pożyczkowych przygotowuje oferty specjalnie dla tych, którzy doświadczyli problemów wpływających niekorzystnie na ich sytuację finansową. Mimo wymagań dostosowanych do możliwości osób zadłużonych, w niektórych sytuacjach uzyskanie zobowiązania nawet w firmie pożyczkowej bywa utrudnione i bardziej skomplikowanie.

Zasady przyznawania trudnych kredytów dla zadłużonych

Trudna sytuacja wnioskującego związana jest nie tylko z negatywną historią kredytową lub niską zdolnością. Najczęściej wpływ na nią mają również duże zaległości ze spłatą zobowiązań oraz brak dochodów. Nie jest jednak tak, że osoba w takiej sytuacji nie ma żadnych możliwości uzyskania gotówki. Niektóre firmy pożyczkowe specjalizują się w udzielaniu wyłącznie takich zobowiązań. Wnioskujący musi spełnić dwa najważniejsze kryteria: posiadać dochody umożliwiające spłacanie zobowiązania oraz znaleźć osobę, która zgodzi się zostać poręczycielem i w przypadku niesolidności kredytobiorcy przejmie obowiązek spłacania kredytu1.

Kto może zostać poręczycielem?

 • Osoba, która ukończyła 18 lat i nie ma więcej niż 75 lat. Najczęściej jednak firmy pożyczkowe wymagają, by poręczyciel miał nie mniej niż 25 lat. W ich opinii taki gwarant jest lepszym, pewniejszym zabezpieczeniem na wypadek niespłacania zobowiązania.
 • Poręczyciel musi mieszkać na terenie Polski.
 • Wymaga się, by posiadał nieruchomość na własność lub wysoką zdolność kredytową. Warunkiem uzyskania trudnego kredytu dla zadłużonych w przypadku niektórych firm jest spełnienie obu tych wymogów.
 • Poręczyciel nie może być w stanie upadłości konsumenckiej ani nie może toczyć się wobec niego postępowanie w tej sprawie.
 • Gwarantem nie musi być osoba z rodziny. Wystarczy, że będzie znał wnioskującego osobiście i spełniał wyżej wymienione warunki.
pożyczka na dowód

Pożyczka na dowód z komornikiem – jakie opcje dostępne będą w 2019 roku?

Pożyczka na dowód z komornikiem oferowana jest przez coraz więcej firm pożyczkowych. Według prognoz na rok 2019 ich liczba wzrośnie. Sytuacja osób nie tylko z zadłużeniami, ale również z zajęciem komorniczym ulegnie znacznemu polepszeniu, jeśli szansa na uzyskanie zobowiązania zostanie wykorzystana dobrze. Dla wielu osób możliwość otrzymania środków na spłacenie zobowiązań w ramach pożyczki na dowód stanowi doskonałą alternatywę dla kredytu konsolidacyjnego, którego ze względu na swoją sytuację nie są już w stanie uzyskać.

Pożyczki z komornikiem 2019 – czy da się bez poręczyciela?

Zadłużeni konsumenci, wobec których zostało wszczęte postępowanie komornicze mają możliwość zaciągnięcia zobowiązania, jednak wyłącznie z poręczycielem. Jest to oferta, która nie zmienia się na przestrzeni lat i w dalszej perspektywie nie zanosi się na to, by miała zmianom ulec. Poręczenie jest ważnym elementem pożyczki z komornikiem, dlatego że stanowi zabezpieczenie przez ryzykiem strat finansowych na wypadek, gdyby pożyczkobiorca zaniechał spłacania zobowiązania. Wynika to z art. 876 Kodeksu cywilnego ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. jasno wskazuje, że:

przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał”.1

Poręczycielem może zostać każdy, kto zna wnioskującego (nie musi być członkiem rodziny) i spełnia określone wymagania, które dla każdej firmy pożyczkowej mogą być inne. Najczęściej to:

 • wiek od 18 do 75 lat
 • zamieszkanie na terenie Polski
 • nieruchomość na własność i/lub wysoka zdolność kredytowa
 • stan bez upadłości konsumenckiej.

Na konto czy z czekiem GIRO – jak lepiej?

Pożyczka na dowód z komornikiem w 2019 roku nadal dostępna będzie w dwóch formach. Pierwszą jest pożyczka na konto, które najczęściej jako pierwsze ulega zajęciu. Nie przeszkadza to jednak, jeśli celem pożyczki jest spłacenie zobowiązań. Jeśli cel jest inny, pożyczka poza rachunkiem bankowym będzie korzystniejsza.1

bik alert-ochrona przed wyłudzeniami

Pożyczka bez BIK alert i KRD dla zadłużonych w 3 krokach

Osoby zadłużone mogą mieć problem z uzyskaniem zobowiązania w banku, jednak z ofert firm pożyczkowych mogą korzystać na równym stopniu z klientami o dobrej zdolności kredytowej. Wymagania są nieco inne, jednak wciąż łagodne i możliwe do spełnienia. Ponadto zadłużeni klienci mogą wybrać rodzaj zobowiązania, który będzie dopasowany do ich indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych.

1. Wybranie firmy pożyczkowej i oferty

Decyzja nie powinna zapaść po odwiedzeniu jednej tylko strony internetowej firmy pożyczkowej bez sprawdzania bik alert. W szukaniu korzystnych propozycji niezwykle ważne jest przeanalizowanie co najmniej kilku, by upewnić się, że wybrana oferta jest idealnie dopasowana do indywidualnych potrzeb i sytuacji. Korzystna oferta to:

 • minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie i niskie koszty pozaodsetkowe
 • łatwy formularz z niewielką ilością danych do wpisania
 • możliwość zaciągnięcia pożyczki bez bik alert online.

2. Złożenie wniosku z oświadczeniem

Oświadczenie jest dokumentem, które ma potwierdzić zdolność klienta do spłacania pożyczki bez BIK alert i KRD dla zadłużonych. Wnioskujący samodzielnie sporządza oświadczenie, w którym wskazuje wysokość i źródło dochodów oraz kwotę comiesięcznych, stałych wydatków. To forma zabezpieczenia dla banków ze względu na rosnącą ilość zadłużonych i jednocześnie chęć udzielania zobowiązań każdej grupie klientów.

3. Wykonanie przelewu weryfikacyjnego

Potwierdzenie swojej tożsamości w trakcie zaciągania zobowiązania jest bardzo konieczne. Jeszcze kilka lat temu, dokładnie przed 11 marca 2016 r., kiedy uchwalono ustawę antylichwiarską1, wyłudzanie kredytów na dowód zdarzało się bardzo często. Przyczyną tego było to, że do zaciągnięcia zobowiązania potrzeba było wyłącznie dokumentu tożsamości, w wyniku czego pożyczkę mógł wziąć każdy, nawet ten, który posługiwał się dowodem należącym do kogoś innego. Obecnie weryfikacji dokonuje się na trzy różne sposoby:

 • przelew weryfikacyjny – na 1 grosz lub 1 zł
 • czek GIRO
 • aplikacja integrująca się z kontem w banku.

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20111260715

Pożyczka z gwarantem

3 kroki do uzyskania pożyczki z gwarantem online

Pożyczka z gwarantem to produkt finansowy stworzony przede wszystkim z myślą o osobach zadłużonych, które nie mają zdolności kredytowej. Forma zabezpieczenia, jaką jest przejęcie odpowiedzialności za zobowiązanie przez poręczyciela to doskonałe rozwiązanie, które niesie korzyści zarówno firmie pożyczkowej, jak i samemu pożyczkobiorcy. Możliwość uzyskania tego zobowiązania przez internet jest kolejną jego zaletą.

1. Wybranie oferty dostosowanej do potrzeb i możliwości

Podejmując decyzję o wyborze konkretnej firmy pożyczkowej warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale również pozostałe warunki umowy. Choć obecnie oferty instytucji pozabankowych są regulowane przez prawo, a dokładniej tzw. ustawę antylichwiarską, której celem, jak wyjaśnia autor bloga Rekin Finansowy jest:

„wyeliminowanie nieuczciwych praktyk stosowanych przez część firm udzielających kredytów konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na prowadzenie działalności”1,

to wciąż należy zachować ostrożność i przeanalizować wszystkie oferty choćby dla wybrania tej najatrakcyjniejszej.

2. Znalezienie gwaranta

To jeden z najtrudniejszych etapów starania się o uzyskanie dodatkowej gotówki. Z zostaniem gwarantem wiąże się spora odpowiedzialność, dlatego nie każdy zgodzi się na poświadczenie, mimo zapewnień pożyczkobiorcy o terminowej spłacie zobowiązania. Jeśli pojawia się problem w znalezieniu poręczyciela, warto zaproponować proszonej osobie jakąś formę zabezpieczenia, np. zastaw auta. Korzystną opcją dla gwaranta jest również umowa cywilna niż wekslowa.

3. Złożenie wniosku online o przyznanie pożyczki z gwarantem i oczekiwanie na decyzję

Możliwość otrzymania pożyczki z gwarantem online jest niezwykle wygodna i równie prosta, co w przypadku pozostałych produktów. Na stronie wybranej instytucji finansowej znajduje się wniosek do wypełnienia, w którym należy wskazać dane pożyczkobiorcy i poręczyciela. Jeśli stawiane wymagania zostaną spełnione zarówno przez gwaranta, jak i wnioskującego, decyzja z pewnością będzie pozytywna, a pieniądze jeszcze tego samego dnia znajdą się na rachunku bankowym.

1https://rekinfinansow.pl/ustawa-antylichwiarska/

kredyty gotówkowe z poręczycielem lub żyrantem

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – dlaczego banki wymagają posiadania gwaranta?

Coraz więcej instytucji bankowych i pozabankowych udziela zobowiązań osobom, które spłacają już kredyty gotówkowe z poręczycielem i pożyczki. Aby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie pożyczkobiorca musi mieć osobę, która złoży swój podpis i tym samym poręczy, że przejmie odpowiedzialność za spłacanie kredytu, gdy w wyniku różnych okoliczności pożyczkobiorca zaniecha regulowania rat w terminie.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – doskonała forma zabezpieczenia

Banki mogą poszerzyć swoją ofertę o kredyt gotówkowy za poręczeniem i tym samym dotrzeć do większego grona klientów, którzy ze względu na niskie dochody czy brak zdolności kredytowej nie były wcześniej brane pod uwagę. Radosław Gasza w publikacji Co warto wiedzieć na temat poręczenia długu1 wyjaśnia, że poręczenie:

„dla banku zmniejsza ryzyko utraty pożyczonych pieniędzy i zwiększa gwarancję zarobku”.

Instytucja oferująca kredyt gotówkowy z poręczycielem z gwarantem czerpie korzyści nie tylko ze zminimalizowania ryzyka zadłużenia swoich klientów, ale również z ilości podpisanych umów. Ten rodzaj zobowiązań otwiera furtkę osobom, które wcześniej nie miały możliwości uzyskania dodatkowych środków w formie kredytu.

Kiedy gwarant będzie zobowiązany do płacenia nie swojego kredytu?

Najczęściej spotykaną sytuacją jest zaprzestanie regulowania rat w terminie przez kredytobiorcę. Wynika to z:

 • pogorszenia sytuacji finansowej
 • utraty pracy
 • zaniedbania.

Poręczyciel będzie również obciążony, gdy kredytobiorca ogłosi upadłość konsumencką lub umrze. Wtedy wierzyciel będzie miał prawo zażądać spłaty zobowiązania przez poręczyciela.

Jak zostać gwarantem bezpiecznie?

Kredyt gotówkowy z poręczycielem to korzystne rozwiązanie dla banku i kredytobiorcy, jednak niezwykle ryzykowne dla gwaranta. Pomoc najbliższym w formie poręczenia podczas zaciągania zobowiązania musi być przemyślana. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim sytuację finansową kredytobiorcy i jego możliwości w spłacie kredytu. Przeanalizowanie wszystkich za i przeciw pozwoli zminimalizować ryzyko przejęcia odpowiedzialności za zobowiązanie innej osoby.

Duże odsetki

Zwrot kredytu bez odsetek – czy to możliwe?

Wiele osób ma problemy z niespłacanym kredytem. Często raty okazują się być zbyt wysokie a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania poza zasięgiem. Wówczas zaczynają się problemy i długi. Czasami jednak nadarza się okazja, by zwrot kredytu nastąpił bez odsetek, na ugodowych zasadach. Jak to wygląda od strony prawnej?

Pożyczka na raty dla zadłużonych online – spłata bez odsetek

Prawne aspekty każdej z umów nazwanych, odnoszących się do pożyczek na raty dla zadłużonych online gromadzi ustawa o kredycie konsumenckim. Jest to ustawa najważniejsza pod kątem zawierania kredytów i pożyczek z instytucjami pozabankowymi. W niektórych przypadkach spłata zadłużenia jest możliwa bez odsetek:

 1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki ust. 1, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a należności w przypadku opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i opłat za opóźnienie przekraczających maksymalne odsetki za opóźnienie i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. 
 2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
 3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
 1. pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
 2. dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
 3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Szanse na rozwiązanie umowy i zwrot tylko pożyczki

Warto podkreślić zatem, że szanse na uratowanie części gotówki są, zwłaszcza gdy firma, z którą podpisaliśmy umowę jest firmą nierzetelną. Warto jednak szukać dobrych i renomowanych firm, by pospisywać korzystne umowy na pożyczki na raty dla zadłużonych online i nie musieć szukać dodatkowych kruczków prawnych.

pożyczka i kredyt prorodzinne

Plusy i minusy pożyczki konsolidacyjnej dla zadłużonych.

Być może szukasz sposobu na spłatę długu wakacyjnego, pokrycie kosztów naprawy samochodu lub opłacenia ślubu. Pożyczka osobista może być szybkim źródłem gotówki, zazwyczaj bez wysokich stóp procentowych zaliczki na kartę bankową lub kartę kredytową, gdyż nie muszą być związane z kontem bankowym. Jakie plusy i minusy mają osobiste pożyczki pozabankowe?

Zalety pożyczek konsolidacyjnych dla zadłużonych

Kredyt prorodzinny dla zadłużonych, pożyczka osobista czy firmowa może być dobrym sposobem na konsolidację istniejącego zadłużenia, takiego jak zobowiązania z innych kredytów czy kart kredytowych. W zasadzie jest to tzw. refinansowanie. Dzięki temu każdy z klientów może być w stanie obniżyć miesięczną płatność i oprocentowanie danej pożyczki.

O pożyczki można również łatwiej się ubiegać w porównaniu z np. kredytem hipotecznym czy kredytem mieszkaniowym. Tutaj każdy konsument otrzymuje szybką decyzję odnośnie do tego czy ma pozytywną opinię wniosku kredytowego czy też nie. Jeśli tak jest – co jest kolejnym plusem – pieniądze pojawią się zazwyczaj na koncie bankowym w ciągu kilkunastu minut.

Jeśli potrzebujesz sposobu na opłacenie takich rzeczy, jak niespodziewana naprawa samochodu lub rachunek medyczny, a nawet sfinansowanie dużego wydatku, takiego jak ślub, pożyczka osobista często będzie miała niższą stopę procentową niż zaliczka karty kredytowej. To duże ułatwienie.

Wady pożyczek bez konta

Jeśli korzystasz z kredytu na konsolidację zadłużenia czy kredyt prorodzinny dla zadłużonych, musisz pamiętać, że możesz – źle wybierając – nie tylko nie spłaca

długu, ale jeszcze przenosi

go z jednego rodzaju długu na inny. Liczy się bardzo to, co wybierają konsumenci.

A jeśli zamienisz płacenie rachunków z konta kredytowanego za pomocą pożyczki tego rodzaju, zawsze istnieje możliwość obciążenia nowego zadłużenia kartami kredytowymi. Pożyczka osobista daje możliwość wykopania się z dziury. Ma również potencjał, aby stać się większą dziurą. Wszystko zależy od wyborów konsumentów.

Co można wrzucić w koszty firmy jednoosobowej?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej uprawnia do wrzucenia wielu wydatków w koszty. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ nie każdy wydatek, nawet jeśli będzie duży, uznany zostanie przez Urząd Skarbowy za właściwy.

Wrzucanie wydatków w koszty – korzyści

Większe wydatki to większe koszty, a to z kolei przekłada się na mniejszy podatek VAT. Choć przedsiębiorca musi wydawać duże sumy pieniędzy, jest to dla niego korzystne rozwiązanie. Każdy wydatek należy jednak odpowiednio udokumentować w formie faktury, rachunku, dowodu zapłaty czy też umowy. Wielu przedsiębiorców popełnia błąd wrzucając w koszty wszystkie poniesione wydatki. Urząd Skarbowy skrupulatne sprawdza, które z nich mogły przyczynić się do uzyskania przez firmę przychodów. Jeśli w drodze postępowania właściciel działalności nie udowodni, że wskazany koszt przyniósł lub przyniesie dochód, może spodziewać się nałożenia kary.

Jakie rzeczy można wrzucić w koszty firmy jednoosobowej?

Wydatki firmy, które można zaliczyć do kosztów dzielą się na typowe i nietypowe. Każdy z nich musi przyczynić się do zwiększenia przychodów firmie:

 • środki trwałe – to wydatki, które przedsiębiorca ponosi na początku działalności, a więc narzędzia, maszyny, komputery, sprzęty i inne przedmioty niezbędne do uruchomienia firmy
 • czynsz oraz rachunki za media i usług telekomunikacyjne
 • telefon komórkowy – jeśli wykaże, że telefon służbowy jest niezbędny w prowadzeniu działalności
 • oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, pakiet Office
 • wartości niematerialne – licencje, patenty, znaki towarowe
 • książki i prenumeraty pism branżowych
 • szkolenia, kursy językowe i studia podyplomowe
 • strona www, reklama, logotyp i wizytówki
 • wyjazdy służbowe, diety, noclegi
 • dojazdy do biura, w tym taksówka, środki transportu zbiorowego, motocykl, motorower, skuter, rower, samochód
 • outsourcing, a więc koszty usług księgowych i prawnych
 • opłaty skarbowe, związane z wykonywaniem czynności skarbowych, w tym, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń.

Kradzież samochodu-Co robić w tej sytuacji ?

Audi oraz BMW-Najczęściej kradzione samochody w Polsce.

Żadne auto nie jest zabezpieczone przed kradzieżą, jednak niektóre modele znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka. Według statystyk łupem złodziei stają się zarówno nowsze pojazdy, jak i starsze. Okazuje się, że w różnych regionach Polski złodzieje skupiają się na konkretnych rocznikach i modelach.

Auta japońskie i auta niemieckie

Zainteresowaniem złodziei cieszą się zarówno samochody japońskie, takie jak Mazda i Toyota, jak i niemieckie, w tym Audi, BMW i Volkswagen. Główną różnicą w kradzionych samochodach jest ich rocznik odpowiadający określonym miastom w Polsce. W Warszawie, Krakowie czy Szczecinie wybierane są nowsze modele,  natomiast w mniejszych miejscowościach, takich jak Poznań czy Łódź na pierwszych miejscach listy skradzionych samochodów znajdują się samochody kilku a nawet kilkunastoletnie o mniejszej wartości. Zasadnicza różnica między tymi autami ma miejsce w celach, jakie przyświecają złodziejowi. Nowsze auta sprzedawane są w całości rzadziej w kraju, a częściej na wschodzie, natomiast starsze złodzieje rozkręcają i sprzedają części, na które jest bardzo duży popyt.

Czy auta z roku na rok stają się coraz bardziej bezpieczne?

Nowsze auta posiadają bardziej rozwinięte systemy zabezpieczeń, jednak to nie chroni ich przed kradzieżą. Postęp technologiczny obejmuje również techniki i narzędzia, jakimi posługują się złodzieje, dlatego większość pojazdów nie stanowi dla nich wyzwania. Dobrą wiadomością jest jednak to, że liczba skradzionych samochodów z roku na rok spada i obecnie kształtuje się na ponad 10 tys. Dla porównania – w roku 2013 było to niemal 15 tys. pojazdów. Spadająca liczba kradzieży związana jest przede wszystkim z coraz lepszą znajomością technik, jakimi posługują się złodzieje, pór dnia, w których najczęściej kradzieże są dokonywane, a także większej odpowiedzialności społeczeństwa. Podejrzane zachowanie w pobliżu samochodu jest szybko zgłaszane, dzięki czemu policja może niemal od razu zareagować.