Kalendarz świąt i dni wolnych w 2019 roku

Ilość świąt, dzięki którym pracownik ma dzień wolny od pracy jest niezmienny i wynosi 13 dni. Wszystkie regulacje dotyczące zarówno ilości dni, jak i szczegółów związanych z tym, jakie prawa ma pracownik, kiedy święto przypadnie w dzień wolny sprecyzowane są w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy oraz w jej późniejszych zmianach (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.).

Święto a dzień wolny od pracy

Święta przypadają w różne dni tygodnia, co oznacza, że niekiedy również i weekend. Jeszcze kilka lat temu nie miało to znaczenia dla pracowników, ponieważ święto wypadające w dzień wolny nie obniżało czasu pracy o 8 godzin w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy, co było z dużą korzyścią dla pracodawców. Zmiany nastąpiły 2 października 2012 roku, kidy Trybunał Konstytucyjny zauważył niezgodę między dwoma artykułami ustawy 1. Konstytucji RP, a mianowicie 130.21 i 32. Zmiany weszły już 8 października tego samego roku, dzięki czemu „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

Kalendarz dni ustawowo wolnych od pracy

W roku 2019 trzy święta z trzynastu przypadają w sobotę lub w niedzielę. Pracodawcy są zobowiązani oddać te dni w tygodniu osobom, które przepracowują od poniedziałku do piątku 40 godzin.

 • 1 stycznia (wtorek) – Nowy Rok
 • 6 stycznia (niedziele) – Trzech Króli
 • 21 kwietnia (niedziela) – Wielkanoc
 • 22 kwietnia (poniedziałek) – Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (środa) – Święto Pracy
 • 3 maja (piątek) – Święto Konstytucji 3 Maja
 • 9 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
 • 20 czerwca (czwartek) – Boże Ciało
 • 15 sierpnia (czwartek) – Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (piątek) – Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (poniedziałek) – Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (środa) – Boże Narodzenie (dzień pierwszy)
 • 26 grudnia (czwartek) – Boże Narodzenie (dzień drugi).