Kredyt gotówkowy z poręczycielem – dlaczego banki wymagają posiadania gwaranta?

Coraz więcej instytucji bankowych i pozabankowych udziela zobowiązań osobom, które spłacają już kredyty gotówkowe z poręczycielem i pożyczki. Aby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie pożyczkobiorca musi mieć osobę, która złoży swój podpis i tym samym poręczy, że przejmie odpowiedzialność za spłacanie kredytu, gdy w wyniku różnych okoliczności pożyczkobiorca zaniecha regulowania rat w terminie.

Kredyt gotówkowy z poręczycielem – doskonała forma zabezpieczenia

Banki mogą poszerzyć swoją ofertę o kredyt gotówkowy za poręczeniem i tym samym dotrzeć do większego grona klientów, którzy ze względu na niskie dochody czy brak zdolności kredytowej nie były wcześniej brane pod uwagę. Radosław Gasza w publikacji Co warto wiedzieć na temat poręczenia długu1 wyjaśnia, że poręczenie:

„dla banku zmniejsza ryzyko utraty pożyczonych pieniędzy i zwiększa gwarancję zarobku”.

Instytucja oferująca kredyt gotówkowy z poręczycielem z gwarantem czerpie korzyści nie tylko ze zminimalizowania ryzyka zadłużenia swoich klientów, ale również z ilości podpisanych umów. Ten rodzaj zobowiązań otwiera furtkę osobom, które wcześniej nie miały możliwości uzyskania dodatkowych środków w formie kredytu.

Kiedy gwarant będzie zobowiązany do płacenia nie swojego kredytu?

Najczęściej spotykaną sytuacją jest zaprzestanie regulowania rat w terminie przez kredytobiorcę. Wynika to z:

  • pogorszenia sytuacji finansowej
  • utraty pracy
  • zaniedbania.

Poręczyciel będzie również obciążony, gdy kredytobiorca ogłosi upadłość konsumencką lub umrze. Wtedy wierzyciel będzie miał prawo zażądać spłaty zobowiązania przez poręczyciela.

Jak zostać gwarantem bezpiecznie?

Kredyt gotówkowy z poręczycielem to korzystne rozwiązanie dla banku i kredytobiorcy, jednak niezwykle ryzykowne dla gwaranta. Pomoc najbliższym w formie poręczenia podczas zaciągania zobowiązania musi być przemyślana. Pod uwagę należy wziąć przede wszystkim sytuację finansową kredytobiorcy i jego możliwości w spłacie kredytu. Przeanalizowanie wszystkich za i przeciw pozwoli zminimalizować ryzyko przejęcia odpowiedzialności za zobowiązanie innej osoby.