Zwrot kredytu bez odsetek – czy to możliwe?

Wiele osób ma problemy z niespłacanym kredytem. Często raty okazują się być zbyt wysokie a Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania poza zasięgiem. Wówczas zaczynają się problemy i długi. Czasami jednak nadarza się okazja, by zwrot kredytu nastąpił bez odsetek, na ugodowych zasadach. Jak to wygląda od strony prawnej?

Pożyczka na raty dla zadłużonych online – spłata bez odsetek

Prawne aspekty każdej z umów nazwanych, odnoszących się do pożyczek na raty dla zadłużonych online gromadzi ustawa o kredycie konsumenckim. Jest to ustawa najważniejsza pod kątem zawierania kredytów i pożyczek z instytucjami pozabankowymi. W niektórych przypadkach spłata zadłużenia jest możliwa bez odsetek:

  1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 forma umowy o kredyt konsumencki ust. 1, art. 30 elementy umowy o kredyt konsumencki ust. 1 pkt 1–8, 10, 11, 14–17, art 31–33, art. 33a należności w przypadku opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i opłat za opóźnienie przekraczających maksymalne odsetki za opóźnienie i art 36a–36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie. 
  2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
  3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:
  1. pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł;
  2. dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
  3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

Szanse na rozwiązanie umowy i zwrot tylko pożyczki

Warto podkreślić zatem, że szanse na uratowanie części gotówki są, zwłaszcza gdy firma, z którą podpisaliśmy umowę jest firmą nierzetelną. Warto jednak szukać dobrych i renomowanych firm, by pospisywać korzystne umowy na pożyczki na raty dla zadłużonych online i nie musieć szukać dodatkowych kruczków prawnych.